Nå styres brann og politi fra samme sted:

Håper helse følger etter

– Allerede nå ser vi gode gevinster av å bli samboere, sier brannsjefen.

Høytidelig åpning Fra venstre: Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund, justisminister Per-Willy Amundsen, Anne Rygh Pedersens i DSB, avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet og politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen. 

Nyheter

Kun en glassvegg skiller nå brannvesenets 110-sentral og politiets operasjonssentral. Politiet flytta inn i september, da to operasjonssentraler blei til én i Møre og Romsdal. Nå har også 110-sentralen flytta inn på Ålesund politihus.