Bingsa får nå driftstillatelse til nytt metallgjenvinningsanlegg

Starter endelig opp «gullgruve»-prosjekt

Etter at millioninntektene har uteblitt i Bingsa, ser det endelig ut til at det nye metallgjenvinningsanlegget kan starte å gi penger i kassa.

SKILLE UT METALL: Først og fremst aske fra ovnene på Grautneset skal kjøres gjennom det nye anlegget i Bingsa. Men også masser som allerede er deponert og som kan ha ligget i flere år, skal graves opp og tømmes for metallbiter helt ned i 0,4 mm størrelse. I flere omganger kjøres massen gjennom anlegget til 97 prosent av alt metall er tatt ut.  

Nyheter

Ålesund kommune planla å hente store summer på et sjølfinansierende nytt metallgjenvinningsanlegg til 23,5 millioner eks. mva.