foto
CV-en klar I vår besto Hansen fagprøva som barne- og ungdomsarbeider. Her overleverer hun CV-en sin til Hanne Velle i barnehagen FUS Ikornnes. Foto: Marius Simensen