Helse Møre og Romsdal

Kjempar for helsa

Planen for kva retning Helse Møre og Romsdal skal gå fram mot 2022 er ute på høyring. Sunnmørsposten har plukka ut nokre av innspela, sett frå Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, der det i dag er sjukehus.

Ålesund sjukehus Høyringsrunden viser sterke motsetningar i helseføretaket. Utviklingsplanen skal leggast fram for styret 21. februar. Det har kome inn over 100 høyringssvar.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund: Forventar satsing

I Ålesund er ein i høyringssvara spesielt opptekne av at sjukehuset skal vere eit nummer 2-sjukehus i regionen, etter St. Olavs.