foto
Hjelset: Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal skal byggast ved Molde. Foto: NORDIC AART/ HELSE MØRE OG ROMSDAL
foto
Kristiansund: Her skal det bli distriktsmedisinsk senter. Diskusjonen går på innholdet.