Barneteatret Vårt skifter navn

Barneteatret Vårt, med tilholdssted i Arbeideren i Ålesund, har fått nytt navn.

dåpen: Carl Morten Amundsen var sjef for Teatret Vårt og Eva Mørkeset ble kunstnerisk leder da Barneteatret Vårt ble åpnet i Ålesund i 2010. 

Nyheter

Nå skal det hete «Teatret Vårt avdeling for scenekunst for barn og unge». Det opplyser kunstnerisk leder for ålesundsavdelingen, Cecilie Lundsholt.