Vegvesenet har planene klare for det nye kollektivknutepunktet på Åse

Slik vil de løse flaskehalsen mellom sentrum og Moa

Heiser og trapper skal sørge for at folk kommer seg mellom bussen og sjukehuset på Åse.

Omvegen om sjukehuset anses som en av de største flaskehalsene for kollektivtrafikk mellom Moa og sentrum

Statens vegvesen
Nyheter

Statens vegvesen har laget et forslag til hvordan den største flaskehalsen mellom sentrum og Moa skal gjøres om til et effektivt og moderne kollektivknutepunkt.