Stor økning i antall seksuallovbrudd i Møre og Romsdal

Nesten en dobling i antall anmeldte saker på to år.

OPERASJON JUPITER Politiet i Møre og Romsdal etterforsker det mørke nettet etter overgrep mot barn. Politijurist Julie Ulstein og etterforskningsleder Lars Bergem i lokalene til «Operasjon Jupiter».  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal behandlet totalt 11.065 straffesaker i fjor. Det viser årsrapport for anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i politidistriktet.

(se rapporten som pdf-fil til høyre - under om du leser på mobil)

Rapporten viser blant annet at økningen i antall straffesaker knyttet til seksuallovbrudd øker kraftig her i fylket.

I fjor registrerte politidistriktet 510 saker, det er nesten en dobling sammenlignet med for to år siden, da var tallet 268.

Politiet registrerer også en sterk økning i anmeldelser av seksuallovbrudd landet sett under ett, viser kriminaloversikten for 2017. Hvert tredje overgrep gjelder barn.

– Økningen skyldes både en reell økning og en avdekking av mørketall, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da han la fram statistikken onsdag.

Anmeldte lovbrudd for seksuell omgang med barn i alderen 14–16 år, samt seksuell omgang med barn under 16 år økte med 6,1 prosent fra 2016 til 2017, mens seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 18,4 prosent.

Politiet i Møre og Romsdal har etablert sin egen etterforskningsavdeling rettet mot overgrep mot barn. Aksjonen har fått navnet «Operasjon Jupiter».

Les også:

«Jupiter» har avdekket 84 overgripere – 20 lokale personer (for abonnenter)

Også antallet voldssaker i Møre og Romsdal er økende, i 2017 ble det registrert 1.302 saker.


Saker knyttet til økonomisk kriminalitet er også økende. Det er registrert 1.030 saker i Møre og Romsdal i fjor.

Antall trafikksaker synker, fra 2.411 saker i 2016 til 2.360 saker i 2017.


Den ferske justisministeren besøkte eget politidistrikt:

– Jeg synes det er grusomt at folk kan være så ondskapsfulle med barn.

Nesten 8.000 seksuallovbrudd anmeldt i fjor

Politiet registrerer en sterk økning i anmeldelser av seksuallovbrudd, viser kriminaloversikten for 2017. Hvert tredje overgrep gjelder barn.