Ålesund ber om vikeplikt-hjelp

Ålesund kommune ber Statens vegvesen om hjelp.

TRAFIKK: Farlig trafikksituasjon ved Gnist barnehage på Hessa.  Foto: Roger Engvik

Nyheter

– Kan Statens vegvesen bistå i hvordan vi på best og mest korrekt måte spre ordet om vikepliktsreglene? spør kommunikasjonsteamet i kommunen i et brev til vegvesenet. Kommunen ønsker å sette i gang en holdningskampanje og vil gjerne ha vegvesenet med på laget.