Debatten om lokalisering av biblioteket:

Mariann Schjeide til politikerne i Ålesund: – Flytt biblioteket til kjøpesenteret

– Flytt bibliotekfilialen på Moa til det nye kjøpesenteret. Et framtidsrettet bibliotek må være plassert der folk er. Kjøpesenter er samlingssted for både for unge og eldre, og der må biblioteket være.

KLAR TALE: – Flytt bibliotekfilialen til det nye kjøpesenteret på Moa, er Mariann Schjeides råd til byens politikere. Her er hun fotografert sammen med bibliotekar Kari Nesdal under Ålesund bystyres budsjettdebatt i 2012. Foto: Staale Wattø 

Nyheter

Leder for Norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide, er klar i sin tale om hva som bør skje videre med biblioteket på Moa.