Feiret merittert foreleser på NTNU

Professor Hans Georg Schaatun er blant ni ansatte ved NTNU – den første ved NTNU i Ålesund – som har fått status som såkalt merittert underviser.

Feiret: Professor Hans Georg Schaathun skjærer det første kakestykket under Institutt for IKT og realfag sin feiring av den meritterte underviseren.  Foto: Anniken Karlsen.

Nyheter

– Det var 39 søkere til stillingen der ni ansatte ble tildelt utmerkelsen.

Selve utmerkelsen mottok Schaatun 25. januar. Deretter ble hendelsen behørig markert med et miniforedrag og kake like før helgen, opplyser en stolt instituttleder Anniken Karlsen ved Institutt for IKT og realfag. Instituttet er underlagt Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk ved NTNU i Trondheim.

Engasjert og dyktig

Karlsen forteller at dette er en utmerkelse som henger svært høyt og som signaliserer at Schaatun er en engasjert og dyktig pedagogisk leder.

– Han har utviklet arbeidet sitt kvalitativt over tid og med en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring.

Schaathun har jobbet lenge og systematisk for å prøve ut nye og mer studentaktive læringsformer. Blant annet har han fokusert på bruken av omvendt undervisning som på engelsk omtales som «Flipped classroom» (omvendt klasserom)  for å aktivisere studentene.

Ingen vidunderkur

Ifølge Schaatun sjøl startet dette med en total omlegging i ett emne i 2013, der prinsippet ble satt fra første dag. Bortsett fra første time med praktiske opplysninger, skulle all tid i klasserommet brukes til øvelsesoppgaver. All forelesning ble gitt gjennom video på nettet.

– Selv om dette var viktig for å flytte studentenes fokus fra å høre på læreren til å arbeide med oppgaver, viser erfaringen at omvendt klasserom ikke er en vindunderkur som læreren bare trenger å starte. Fordi tiden i klasserommet kan fylles med alskens ulike læringsaktiviteter er det uendelig mange måter å gjøre omvendt klasserom på, påpekte Schaatun.

Samarbeidslæring best

– Til liks med andre som har prøvd en total omlegging til omvendt klasserom, har vår erfaring vist at for de fleste studenter er individuelle oppgaver langt mindre effektivt enn samarbeidslæring.

En god og kontinuerlig dialog både med medstudentene og læreren gir innspill og idéer, og tilbakemelding på egne uferdige idéer og løsningsmetoder. De senere årene har jeg brukt mye tid på å få mest mulig ut av slikt samarbeid, påpekte Schaatun.