foto
Linda Fiskerstrand Sperre, Ålesund kommune. Foto: Lars Inge Skrede
foto
Ringbarkede trær ved turstien langs elva i Spjelkavika, ned mot Sandingane. Trærne dør innen 3-5 år. Foto: Lars Inge Skrede