Svartelistet treslag sprer seg overalt – Ålesund prøver med ringbarking

Kamp mot platanlønn

Den sprer seg i høyt tempo, og er nesten umulig å bekjempe. Men man kan ikke gi opp.

Kamp mot spredning: Ålesund kommune gjør et forsøk på å holde platanlønnen tilbake i friområdene., her i Nedregården i Spjelkavika. På kommunens nettsider kan man lese mer om hvordan man kan bidra til å hindre spredning av platanlønn og andre uønskede plantearter.  Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

Ålesund gjør et forsøk på å bekjempe platanlønn, et svartelistet treslag som brer om seg overalt i by og bygd i Norge.