Fjerde kvartal 2017:

Polaris Media leverer bedre resultater

Kan vise til betydelig økning i antall digitale abonnenter.

TOPPSJEFEN: Konsernsjef Per Axel Koch gleder seg spesielt over at antall digitale abonnenter vokser betydelig. 

Nyheter

Polaris Media leverte et brutto driftsresultat på 42 millioner kroner i fjerde kvartal 2017.

Det er spesielt i mediehusene det er økning i resultatet, opp fra 31 millioner kroner til 39 millioner kroner.

Det er spesielt mediehusene Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke og iTromsø, samt Polaris Trykk Trondheim, som har god resultatfremgang i 2017.

Polaris Trykk derimot, fikk en nedgang i resultatet, ned fra 18 til 13 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017. Den positive utviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak, heter det i en pressemelding fra konsernet, onsdag morgen.


– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Antall abonnenter totalt økte med 8 prosent til 195 439. Antallet rene digitale abonnementer økte fra 23.878 til 44.711.


Polaris Media blir største eier i Trønder-Avisa

Polaris Media ASA blir hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. LL Inntrøndelagen selger seg ut, mens den andre lokale eieren AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier.

  Iverksatte kostnadsprogrammer gjennomføres som planlagt. Dette gir betydelig nedgang i personalkostnader, mens endret produktmiks bidrar til noe økning i vare og salgskostnadene, opplyser konsernet i pressemeldingen.

Nøkkeltall fra Polaris Medias resultat for fjerde kvartal 2017. Tall for samme periode i 2016 i parentes.

* Driftsinntekter: 395 millioner kroner (393 millioner kroner)

* Driftsresultat: 42 millioner kroner (40 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 4,1 millioner kroner (-193,3 millioner kroner)

Årsresultat 2017:

* Driftsinntekter: 1.509 millioner kroner (1.521 millioner kroner)

* Driftsresultat (EBITDA): 168 millioner kroner (42 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 102 millioner kroner (-138,5 millioner kroner)