Mæland varsler nye runder med kommunesammenslåinger

Giske kan gå inn i Ålesund til sommeren

Giske kommune har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere kommunens evne til å fortsette som egen kommune. Resultatet kan bli at de går inn i nye Ålesund etter sommeren.

Fakta: Giske-ordfører Harry Valderhaug vil ha fakta på bordet. Så skal kommunestyret i Giske påny vurdere om kommunen skal gå inn i nye Ålesund kommune. 

Nyheter

Innen juni i år skal kommunestyret behandle rapporten fra ekspertgruppen.