– Ørskogfjellet er ingen fjellovergang

Transportbransjen har lite å utsetje på Ørskogfjellet.

Ør­skog­fjel­let el­ler Svart­lø­ken er ik­kje så vik­tig for Lid­var Bran­dal. Flat fjord­krys­sing er mykje vik­ti­ga­re, mei­ner han.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ørskogfjellet eller Svartløken? Debatten har gått høgt på fleire folkemøte. Alle kommunestyre på nordre Sunnmøre hadde saka oppe: Skal framtidig E39 gå over Ørskogfjellet som i dag, eller skal det byggjast ny veg gjennom Svartløken. Med unntak av Vestnes kommune stemte alle klart for Ørskogfjellet.