Geir Stenseth (Frp) etter nok et år med nedslående resultat:

– Bingsa næring har vært ei katastrofe fra det ble etablert

For andre år på rad er det levert et stort merforbruk ved Næringsdrift avfall i Bingsa, viser årsrapporten for 2017.

BINGSA: Til tross for tett oppfølging for å få kontroll over økonomien, viser Næringsdrift avfall i Bingsa nok et år med røde tall.Metallsorteringsmaskinen/slagganlegget skulle gi kommunen gode inntekter, men kom ikke i full drift før sent på fjoråret. 

Det har ved flere anledninger blitt stilt spørsmål om grunnlagsdata for denne beregningen, uten at det har kunnet fremlegges av virksomheten

Geir Stenseth
Nyheter

Virksomhet for vann-, avløp- og renovasjon (VAR) leverte et merforbruk på nesten 12,3 millioner kroner i 2017.