Havila får kontrakt på kystruta Bergen-Kirkenes

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offentliggjorde i dag resultatet av anbudskonkurransen for kystruta Bergen-Kirkenes.

NYBYGG: – Skipene kommer til å bli bygget delvis i Norge og delvis utenfor Norge. Jeg er egentlig litt forundret over at så få norske skipsverft har meldt seg på konkurransen i en tid der bransjen sliter, understreker Sævik. Skipene er omtrent 125 meter lange og 20 meter brede, og kan ta omtrent 700 passasjerer.  Foto: Havila

Kystruta Bergen-Kirkenes
 • Kystruten mellom Bergen og Kirkenes er populært kjent som hurtigruten, og dette er også navnet på selskapet som i dag betjener ruten.
 • Helt siden 1893 har staten subsidiert skipstrafikken på ruten for å sikre transporttilbudet og kystforbindelsen til lokalbefolkningen.
 • I dag støtter staten driften av kystruten ved å kjøpe transporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes for rundt 700 millioner kroner i året.
 • Avtalen med staten slår fast at skipene skal innom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes daglig.
 • Staten krever at skipene minimum har kapasitet til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser i lugar og minimum 150 europaller for frakt av gods nord for Tromsø.
 • Selv om ruten hovedsakelig ble startet for nyttetransport, har den gjennom årenes løp blitt svært populær blant både norske og utenlandske turister.
 • Konsulentselskapet Menon regnet i mars 2017 ut at Hurtigruten bidrar med 2,52 milliarder kroner i økt verdiskapning blant de 34 anløpsstedene langs kysten.
 • Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september i fjor ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.
 • Fredag ble det kjent at både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip.
 • Dagens operatør har sikret seg enerett på navnet Hurtigruten, så Havila vil ikke kunne bruke det.
 • (Kilder: NTB, Regjeringen, Wikipedia, Hurtigruten AS)

En fornøyd Per Sævik da det ble kjent at samferdselsministeren har gitt Havila hurtigrute-konsesjon.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Per Sævik er veldig fornøyd med å få tilslag på de fire skipene – som var det antallet han bød på i konkurransen:

– Dette er en merkedag for Havila-gruppen. Vi har tidligere eid andeler i et eldre hurtigruteskip. Nå får vi mulighet til å eie og drive 4 av 11 skip. Dette gleder vi oss til, sier Per Sævik. I tillegg til Per Sævik og Havila har også Color Line vist interesse.

– Gledelig at et norsk rederi har nådd opp i konkurransen. Rederiet Havila, som holder til i Fosnavåg på Sunnmøre, innstilles til en kontrakt med fire skip på kystruten, skriver departementet i ei pressemelding.

Solvik-Olsen gjentar at dette er gledelig. De fire skipene skal bygges nye. Den nye avtalen skal tre i kraft fra 01.01.2021.

– Det gledelig at et norsk rederi har lykkes med å nå opp i konkurransen med Hurtigruten AS. Vi har tillit til at Havila-konsernet, som har lang erfaring med bygging og drift av store skip og med sjøtransporttjenester langs kysten, vil gi de reisende en god opplevelse, skriver samferdselsministeren i pressemeldinga.

Dagens rederi på kystruta får de to gjenstående kontraktene.

– Hurtigruten AS innstilles til kontrakter med til sammen sju skip (en delkontrakt på fire skip og en på tre skip). Selskapet skal bruke skip de allerede har, men som bygges om, slik at utslippene blir lavere og miljøkravene nås, skriver departementet.

Miljøgevinst

Samferdselsministeren trekker fram at miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene.

– CO2-utslippene fra tjenesten blir en firedel lavere enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier han.

– Stortinget vedtok en bonusordning for rederi som kom med miljøtiltak ut over de opprinnelige kravene i anbudet. Det synes jeg var en klok handling, understreker Sævik.

Havila-gruppen omfatter blant annet Havila Shipping ASA, Volstad Maritime AS og Havyard Group ASA.

– Det er positivt for oss at miljøhensyn ble en del av utvelgelsen. Havila Kystruten sitt tilbud bygger på det mest moderne teknologi innen miljøvennlig fremdrift. Samarbeidet med de andre selskapene i gruppen har vært avgjørende for de miljømessige egenskapene i tilbudet. Jeg regner med at innen de fire skipene blir levert så vil vi ha kommet enda et langt skritt videre, sier Sævik.

Vil kjøre på ulike dager

Hurtigruten AS innstilles til kontrakter med til sammen sju skip – en delkontrakt på fire skip og en på tre skip. Selskapet skal bruke skip de allerede har, men som bygges om, slik at utslippene blir lavere og miljøkravene nås.

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager. I tiden fram til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende.

Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise, opplyser Samferdselsdepartementet.