Knut Flakk går inn som aksjonær i Skotholmen

Serverings- og opplevingsstaden i Herøy får Flakk-gruppen og 62Nord på laget.

IDYLLISK: Den nyrestaurerte sjøbua ligg som ei perle litt utanfor Remøya i Herøy. 

Nyheter

Den spesielle restauranten i Herøy, i ei gammal sjøbud på veglause Skotholmen, styrkar aksjekapitalen med fem millionar kroner. Ei rekkje store og små aksjonærar har allereie lagt pengar på bordet, men i denne runden kjem altså Flakk-gruppen inn som ny aksjonær.