Feilvurderte rasfaren:

Skiløparar gjekk vanleg rute til Saudehornet

Den utanlandske skiløparen som blei teken av ras i Saudehornet tysdag, gjekk ei vanleg rute, men feilvurderte rasfare.

Innsatsleiar: Bård Rasmus Mork var politiet sin innsatsleiar i samband med rashendinga tysdag. –Skiløparane burde ikkje gått i så bratt lende under slike forhold som vi har no. Heilt klart ei feilvurdering, seier han. 

Nyheter

Innsatsleiar Bård Rasmus Mork i politiet er glad for at det blei godt utfall av den dramatiske hendinga i Saudehornet tysdag. Og han finn grunn til å åtvare mot skredfaren.