Saka om grensejustering:

Krev stortingsbehandling av Bjørke-saka

Ørsta kommune jobbar no for å få saka om grensejustering avgjort i Stortinget, og ikkje i departementet.

OMKAMP? Bjørke inst i Hjørundfjorden bør flyttast over frå Ørsta til nye Volda kommune, meiner fylkesmann Lodve Solholm. Men blir saka avgjort i departementet eller i Stortinget?  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

– Eg vil vise til Inndelingslova, og at denne saka er så «stor» at ho ikkje handlar om ei grensejustering, men kan tolkast som ei kommunedeling. Og då bør saka leggjast fram for Stortinget for endeleg avgjerd, meiner ordførar Stein Aam.