Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

F.v. Knut Flakk (Brosundtunnelen), Jørg Westermann (Bybanen i Ålesund), Bjørn Sandnes (Nordøyvegen), Kjell Sandli (Hamnsundsambandet og Hafast), Hans-Peter Kaaresen (Borgundfjordtunnelen), Randi Humborstad (Stad skipstunnel), Harald Espeland (Møreaksen), Rolf Klokk, Kari Grindvik (Storfjordsambandet), Guttorm Ulla (møteleiar).  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ni samferdselsprosjekt på Nordvestlandet vart presentert på The North West-konferansen i dag.