The North West:

– Kunne ha kjørt folk inn til byen

– For ungdommen i bygdene er det et stykke å komme seg til Ålesund sentrum. Det kunne vært en god idé å få kjørt inn mer folk fra bygdene til The North West-arrangementene.

På Aksla: Skodjeordfører Dag Olav Tennfjord.   Foto: Ina Plastfritt Giske.

Nyheter

Det mener ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord, som for øvrig syntes det var mange interessante saker som var satt på dagsorden på konferansen.