Statens vegvesen:

Har ikke god nok kostnadsoversikt over bruer og tunneler

Vegvesenet hyrer inn konsulenter for å finne ut hvor mye de bruker på drift og vedlikehold av hver enkelt bru og tunnel.

Oversikt: Ellingsøytunnelen vil koste ca. 260 millioner å rehabilitere i henhold til EU-krav. Statens vegvesen har oversikt over hva det koster å drifte og vedlikeholde større prosjekter, men klarer ikke gi tall for hver enkelt bru og tunnel.  

Vi har ikke gode nok tall på kostnadene knyttet til å drifte/vedlikeholde bruer og tunneler

Torgeir Bye
Nyheter

Sunnmørsposten har bedt Vegvesenet gi en oversikt over årlige vedlikeholdskostnader på undersjøiske tunneler og bruer i Møre og Romsdal.