Kol frå Kina avgjer strømprisen

– Med dagens utbygde nett og frie straumflyt er det ikkje lenger vassflyten lokalt som er avgjerande.

Vasskraft: Snøsmelting og disponering av norsk vasskraft har fått stadig mindre å seie for den lokale straumprisen. Prisen vert bestemt av internasjonalt kol og europeisk vind – og vert rekna i Euro og megawatt framfor øre per kwh. Illustrasjonsfoto. 

Ein må ikkje la seg lure av snødjupna som er målt

Kjell Idar Saure
Nyheter

Dette seier Kjell Idar Saure, med fleire tiårs fartstid som kraftkjøpar og analytikar hos Tussa Energi as. Saure registrerer at lokal magasinfylling og kraftproduksjon kan ha ein del å seie for resultatet til det einskilde selskapet. Men kraftprisen ut til kunden, han er no mykje meir europeisk og internasjonal enn lokal og nasjonal.