Tilrår skulenedlegging

Tandstad skule i Straumgjerde bør leggast ned frå komande haust av.

NEDLEGGINGSTRUGA: Tandstad skule i Straumgjerde. ARKIVFOTO: KJETIL TANDSTAD 

Nyheter

Det meiner eit fleirtal i formannskapet i Sykkylven, og sender saka over til kommunestyret for endeleg avgjer 14. mai.