Helse:

Nå går helseforetakene sammen for å innfri Høies helsekrav

Å satse sterkest på psykisk helsevern og rusbehandling har vist seg å være lettere sagt enn gjort.

Skal prioriteres: Barn og unges psykiske helse skal være viktigst. Det er kravet både fra helseminister Bent Høie og fra Helse Midt-Norge. illustrasjonsfoto: Shutterstock/dark moon photos 

Nyheter

I flere år har det som blir kalt «den gylne regel» vært gjeldende for spesialisthelsetjenesten i Norge: Det skal være høgere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk (fysiske sjukdommer). Spesielt skal det satses på psykisk helsevern og barn og unge. Dette har vært oppdraget til de regionale helseforetakene fra helseministeren i årevis, og målet for 2018 er ekstra tydelig kommunisert. I like mange år har det vist seg problematisk å få til dette i praksis i Helse Midt-Norge, og herunder Helse Møre og Romsdal.