Kristoffergarden på Åse:

Avdekker forhistorisk samlingssted i Ålesund

Kristoffergarden på Åse kan ha blitt benyttet som samlingssted ved festlige anledninger i forhistorisk tid.

Bolig: Like under torva har et trettitalls stolpehull kommet til syne under utgravingene på Åse. Arkeologer Hanne Årskog og Birgit Fylling anslår at det har stått et hus på rundt 30 kvadratmeter på stedet. Nå skal det bygges ca. 50 nye leiligheter på området. Utbygginga starter så snart arkeologene gir klarsignal. 

Nyheter

– Vi har funnet anslagsvis fjorten, femten kokegroper tett ved hverandre. Disse kan ha vært benyttet ved rituelle handlinger og ved fest, i tillegg til daglige gjøremål, sier arkeologene Hanne Årskog og Birgit Fylling fra Universitetet i Bergen.