Overlevering av fiskefartøy i særklasse

Kleven Verft har levert sitt 394. bygg.

Reiar Henning Kjeldsen og Kleven sin prosjektleiar Odd-Arne Urdshals gjennomførte flaggskifte om bord i «Gitte Henning» onsdag.  Foto: Privat

Nyheter

Og det setter snuten mot Danmark. «Gitte Henning» er ein kombinert trålar/snurpar med RSW-tankar for nedkjøling og lagring av fangsten, og er det største pelagiske fiskefartøyet i sitt slag.