Tre millioner til Stranda

– Dette er ingen dramatikk, fastslår Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad.

GREIT: -Ingen dramatikk i dette, sier Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad. Her på fylkestinget sammen med Ingunn Oldervik Golmen(t.v) og Marit Nerås Krogsæter. 

Nyheter

i regjeringens opplegg for kommuneøkonomien neste år anslår Tryggestad at det vil gi Stranda rett i underkant av tre millioner kroner mer enn kommunene har å rutte med i dag.

– Dette gir oss i det minste litt handlingsrom. Det som var viktig for oss var at de ikke endret distriktsindikatoren. Det betyr mye for en rekke mindre kommuner. Men den er holdt uendret til neste år, sier en lettet Tryggestad.

Kommunene får en vekst på mellom 2,6 milliarder og 3,2 milliarder kroner neste år. En stor del av dette vil bli spist opp av lønns- og prisveksten.

I tillegg viderefører regjeringer ordningen med økonomiske gulrøtter til kommuner som frivillig slår seg sammen. Det er Tryggestad glad for.

– Det er i tråd med det som er signalisert tidligere og jeg mener det er bra at det blir gjort. Vi snakker om 25 millioner kroner i engangsstøtte til to kommuner som slår seg sammen. Det er et betydelig beløp, sier Stranda-ordføreren.