Ein av to øyskular i Sande vert truleg lagt ned:

Har ikkje gitt opp

Marion Bringsvor (Frp) trur ikkje kampen er tapt om å behalde skular både på Sandsøya og Kvamsøya.

REAGERER: Foreldre og elevar på Sandsøya møtte Sunnmørsposten ved skulen i vinter. Folk på øyane fryktar at grunnlaget for busetnad forsvinn om skulane på øyane vert lagt ned. No ligg det an til at Kvamsøya overlever.  

Nyheter

Formannskapet i Sande vedtok måndag innstillinga frå helse- og oppvekstutvalet i den betente skulesaka. Det går ut på å legge ned Gjerdsvika og Sandsøy skular frå hausten 2019. Desse elevane må i tilfelle reise til høvesvis Gursken og Kvamsøya.