Innovasjon vil finne nye bru-metoder:

Skal utvikle nye bruer

Innovasjon Norge gir Møre og Romsdal fylke 4,5 millioner kroner til å finne fram til nye metoder for å bygge og vedlikeholde bruer.

Innovasjon: Samferdselssjef i Møre og Romsdal Arild Fuglseth og samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen. Fuglseth får penger fra Innovasjon Norge til ny bruteknologi.   Foto: Geir Strand

Nyheter

– Vårt prosjekt er å se om det er mulig å ta i bruk ny teknologi og nye materialer både når det gjelder vedlikehold av gamle og bygging av nye bruer, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Ved at fylket selv går inn med 4,5 millioner får de altså et tilsvarende beløp fra Innovasjon Norge. Med disse millionene på bok sier Fuglseth de vil henvende seg til ledende forskningsmiljøer for å se om en kan utvikle nye metoder.