Biskopen opnar for Jens prest som vikar

Biskop Ingeborg Midtømme fekk spørsmål om kvifor Jens Terje Johnsen ikkje vert brukt som vikarierande prest då ho vitja Herøy søndag.

VIL LEGGE SAKA BAK SEG: Alle pensjonerte prestar i Herøy vil bli behandla likt, sa biskop Ingeborg Midtømme under visitasen i Herøy søndag. Jens Terje Johnsen er ein av pensjonistane.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sokneprest Jens Terje Johnsen trekte seg frå stillinga i Herøy i 2011, etter det som er blitt omtalt som ei arbeidskonflikt ved kyrkjekontoret.