Båltvillingene er blitt sauebønder

De var med på å bygge verdens høyeste Sankthansbål. Nå satser de på villsau.

IDYLL: Byguttene Anders og Eirik Giske har funnet seg godt til rette som sauebønder i Sykkylven. Her i Hundeidvik har de fått låne et sommerbeite til villsauene sine. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

– Foreløpig har vi 26 lam og 23 voksne sauer. Men vi har planer om å få flere. Dessuten har vi tenkt å skaffe oss noen grisunger, også. Og vi har lyst på kyr. Men det blir litt lenger fram i tid, for kyr krever mye mer arbeid, og mer fôr, sier Anders Giske.