Klar for ambisiøs oppgradering for å «redde» kommunale bygg

Investeringskåte ÅKE

Ambisjonsnivået er høyt når Bjørnar Helland melder inn et investeringsbehov på mer enn 1,5 mrd. kr for kommunale bygg i Ålesund de neste fire åra.

ILLE: Emblem skole i Ålesund er blant dem som har fått merke manglende midler til vedlikehold på kroppen. Her fra aksjonsgruppa som har kjempet for nødvendige utbedringer ved skolen. Fra venstre: May Britt Nakken, Kathrine Røys og Beate Solevåg Slinning.  

Nyheter

I dette ligger nye bygg, utvidelse av skolebygg på Kolvikbakken, Emblem og Hessa, midlertidig skolebygg på Ellingsøy, nye barne- og avlastningsboliger for barn og unge, Osane idrettshall, tilbygg til Fagerlihallen og en rekke ombygger, utvidelser og vedlikeholdstiltak ved omsorgssenter, barnehager, skoler med mer.