Klokka 12:

Tester sirenene i dag

Rundt om i Norge er det om lag 1.250 varslingsanlegg med sirener som kan brukes til å varsle befolkningen ved akutt fare.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nyheter

Klokka 12 onsdag skal Sivilforsvaret teste sirenene sine. Dette vil skje i alle kommuner som har montert varslingsanlegg og signalet som sendes ut vil være «Viktig melding - lytt på radio».

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Det vil bli sendt signaler i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding. Sirenene signaliserer i praksis at man skal søke informasjon i for eksempel sosiale medier, radio, tv eller kriseinfo.no.

– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, opplyser direktør Cecilie Daae i DSB i pressemeldingen.

Testen blir utført for å sjekke om sirenene virker.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae i meldingen.