Sunnmøre tingrett:

Familievold for retten

Mandag starter Sunnmøre tingrett behandling av en grov familievoldssak.

Sunnmøre tingrett: Fire dager er satt av til saka. Foto: Staale Wattø sw@smp.no 

Nyheter

En mann i 50-åra, bosatt på Sunnmøre, er tiltalt for å ha utøvet vold mot, truet eller på annen måte krenket tre av sine barn. Tiltaleparagrafen har en strafferamme på opp til seks år i fengsel.

I tiltalen beskrives handlinger mannen har gjort mot sine barn som må kunne kategoriseres som både fysisk og psykisk vold.

Mannen skal også ha drapstruet minst ett av barna sine, mens et annet skal ha blitt truet med grov vold.

Mannen står også tiltalt for å ha truet en person han ikke er i familie med.

Sunnmøre tingrett har satt av fire dager til behandling av saka.