Ekstra påkjenning for utrydningstruga sjøfuglar

Dokumenterte omsynslaus RIB-køyring

Fuglefotograf knipsa at ein RIB-båt frå 62° Nord skremte sjøfuglar.

Dykkar og flaksar: Der ein kan sjå ringar som minnar om fiskevak, har fuglane dykka for å unnslippe båten.   Foto: Ingar Støyle Bringsvor

Nyheter

– 62° Nord kan gjerne drive turisme, men dei treng ikkje å kjøre rett gjennom fugleflokkane.