Ørskog kommune med krav om støyvurdering:

Stopper byggeprosjekt midlertidig - for mye støy

Slik skulle boligblokka se ut, men nå er altså prosjektet satt på vent på grunn av for mye støy fra vegen.  Foto: Teikning: Harald Hjelle Arkitekter

Nyheter

Knut Stavseng har valgt å sette det planlagte byggeprosjektet i Sjøholt sentrum på vent etter at Ørskog kommune ba om støyvurdering. Det skriver Stavseng i en pressemelding torsdag morgen.


Vil bygge bustadblokk og rekkehus i Sjøholt sentrum

Bustadblokk og rekkehus er på trappene på den gamle rådhustomta.

 

Støyvurderingen ble utført av Norconsult og denne viste støyverdier betydelig over det maksimalt tillatte for nye boliger. Ifølge meldingen skal den sterkt trafikkerte E39/E136-vegen gjennom sentrum være kilden til problemet, og da særlig innslaget av tungtrafikk.

«Den planlagte boligblokka med forretningslokaler og 18 leiligheter er spesielt utsatt, og mest i de øverste etasjene. Byggestart vil være avhengig av en løsning på støyproblematikken», heter det i meldingen.