Tafjord Kraftvarme har søkt om å brenne flere tusen tonn giftig avfall:

Vil brenne blant annet hormonforstyrrende stoffer

Tafjord Kraftvarme har sendt søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å få brenne giftig avfall i forbrenningsovnen på Grautneset.

Her vil Tafjord Kraftvarme brenne tusenvis av tonn med giftig avfall.  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter

Stoffene det er snakk om er kreosot- og CCA-forbindelser, samt ftalater. Førstnevnte ble tidligere brukt som impregnering i trevirke, mens ftalater er tilsatt i plast for å gjøre den mykere.