Se dykkervideo av skipsvraket fra 2. verdenskrig

Kan være årsak til oljelekkasje i Aspevågen

Kystverket forbyr å ankre opp i området.
Nyheter

Vraket har ligget på bunnen av Aspevågen siden 1945 da DS Iris ble senket av et britisk jagerfly. 73 år senere pipler det altså olje opp fra vrakstedet.