Sunnmørsk forsker med ny kunnskap om fiskeproteiner:

Sunt for overvektige å spise fisk

– Spiser du fisk kan du forebygge høyt blodtrykk, høyt blodsukker og høyt kolesterol enten du er overvektig eller ei, sier forsker Oddrun Anita Gudbrandsen.

Gullår Fire av fem kroner som ble tjent på sjømat i Norge i fjor stammer fra oppdrett, foredling og salg av atlantisk oppdrettslaks ifølge Nordea. Kronikkforfatteren venter i år prisfall som følge av veksten i det globale tilbudet av laks, men mener likevel at volumvekst er avgjørende for å utvikle laksenæringa videre på lang sikt. Illustrasjon.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ved Universitetet i Bergen ligger de i front når det gjelder forskning på proteiner fra fisk og hvilken forebyggende effekt disse har på livsstilsykdommer.