Ålesund brannvesen med oppfordring til studenter:

- Vær oppmerksom!

Ålesund brannvesen har publisert en artikkel på si nettside hvor de oppfordrer studenter til å være mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i.
Nyheter

Brannvesenet viser til en undersøelse som er gjennomført av Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Tryg. Der avdekkes det at mellom 5- og 10.000 studenter ikke har røykvarsler i boligen sin.

24 prosent av studentene forteller at de kun har en rømmningsvei, eller at de ikke vet om noen flere.


 

I samme undersøkelse er det konkludert med at 18,3 prosent bor i en bolig uten slukkeutstyr, eller ikke vet hvor dette finnes.

51 prosent av studentene som leier privat har ikke fått instruksjoner om brannsikkerheten av utleier.


Flere bikker studielån i millionklassen

Antallet studenter med over en million kroner i studiegjeld har firedoblet seg på fem år. Uansvarlig gjeldspåleggelse, mener Ansa-president.

 

Bli mer oppmerksom

Ålesund brannvesen ønsker derfor at studentene blir mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i, skriver de på sin hjemmeside.


Nær 10.000 studenter venter på bolig

I landets største studentbyer venter til sammen 9.995 studenter på bolig, viser tall fra Utdanningsnytt. Lengst venteliste er det i Oslo og Trondheim.Flere studenter og tøffere poengkrav:

Viserektor ved NTNU i Ålesund mener flinke studenter bidrar til gode tall

Det er høyere poengkrav for å komme inn på NTNU enn det som var tilfellet i fjor. Dette skjer til tross for at det er lagt til flere studieplasser.

 

- Til høsten er det mange tusen som står i boligkø og det gjør at det dukker opp mange kreative utleiere som ser sitt snitt til å tjene gode penger på studenter som trenger husly, skriver Ålesund brannvesen som mener at det da blir viktig at studentene selv er kritiske til hva de flytter inn i.

I følge dem selv får brannvesenet i Ålesund lite bekymringsmeldinger som går på ulovlige boforhold.


Inviterer til jentedag på NTNU

NTNU skriver på sine sider at det 14. august blir velkomstdag for jenter i Ålesund.

 

- Men vi tror brannvesenet ikke ser de verste, og oppfordrer derfor studenter og publikum til å ta kontakt for å melde fra om bekymringsverdige boforhold, skriver brannvesenet og lister opp tre punkter som er viktig å se etter når man er på visning.

- At det er nok rømningsveier, om det finnes røykvarsler og om de fungerer, om du har tilgang på slokkeutstyr, skriver de.


Høgskulen i Volda jubler for lærerutdanninga

Og antallet søkere med Høgskulen i Volda som førsteprioritet øker.