Jan Arild Hagen har ført statistikk siden 1960:

- Snøen på Sula er borte!

Alle som er opptatt av "når snøen på Sula forsvant i år" kan notere seg 11. august for 2018, forteller Jan Arild Hagen.

  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Hagen er mannen som med årvåkent blikk fra Ålesund følger med utviklingen til den siste snøflekken på Sulafjellet hvert år. Det har han selv gjort siden 1960.