Fare for streik blant kirkeansatte

Det kan bli streik i Kirken fra neste uke. En eventuell streik vil tre i kraft onsdag morgen om meklingen ikke fører fram.

Fra i neste uke kan gudstjenestene i flere menigheter i Oslo berøres av streik.   Foto: NTB scanpix

Nyheter

Parat vil sammen med elleve andre arbeidstakerorganisasjoner ta ut nærmere 100 ansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen.

– En streik vil i første omgang berøre Kirkerådets sekretariat, administrasjonene til Oslo bispedømme, Kirkelig fellesråd i Oslo og i tillegg menigheter i Oslo, sier Parats forhandlingsleder, Bjørn Are Sæther.

Det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i juli.

Sæther sier alle yrkesgrupper i kirken er berørt av konflikten.

– Prester, diakoner, kateketer, organister, barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere er alle en del av meklingen vi nå går inn i, sier han.

Menighetene som berøres er Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti, Søndre Aker prosti og Domprostiet.

(©NTB)