Stor delegasjon til Samferdselsdepartementet

Fikk ingen løfter om Brosundtunnelen

En omfangsrik delegasjon fra Ålesund kommune, fylket og vegvesenet fikk ingen signaler fra Samferdselsdepartementet om det er greit å legge Brosundtunnelen inn i bypakken for Ålesund.
Nyheter

– Vi fikk ingen signaler om hvordan departementet stiller seg til det, men jeg synes vi fikk presentert prosjektet på en god måte, sier Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista.