Politiet skal ha storkontroll på onsdag – ber alle oppføre seg

Politi i hele Europa aksjonerer 19. september, målet er null trafikkdrepte på europeiske veger.

Politikontroll: Onsdag blir det mye politi langs vegene i hele Europa. Bildet er fra en kontroll i Gåseidvika i 2015.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Møre og Romsdal politidistrikt skal kontrollere trafikken for å luke ut uoppmerksomme bilister og manglende bruk av bilbelte, ifølge ei pressemelding mandag.

Feil bruk av mobiletelefon, betjening av radio eller annen uoppmerksomhet, er medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, forteller trafikk-koordinator i politidistriktet, førstebetjent Steven Blindheim.

– Bruken av bilbelte er høy i Norge, men fortsatt er det for mange omkomne bilførere og passasjerer som ikke brukte bilbelte eller brukte bilbelte feil. Hvis alle brukte bilbelte ville det har redusert sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer, og med ca. 25 prosent for baksetepassasjerer, sier Blindheim i pressemeldinga.

Ber alle oppføre seg i trafikken

Politiets trafikksikkerhetsarbeid har som formål å bidra til fortsatt reduksjon av drepte og hardt skadde på norske veier.

– Når vi forsøker å oppnå null drepte i hele Europa kommende onsdag, er det viktig at alle trafikanter bidrar ved å kjøre med riktig fart, kjører edru, bruker bilbelte og eller er oppmerksom og hensynsfull i trafikken, sier han.