Fiskarlaget krever stopp i bruk av giftige avlusningskjemikalier

Norges Fiskarlags landsstyre krever umiddelbar stopp i utslipp av giftige avlusningskjemikalier i havet.

ILLUSTRASJON. Marine Harvest avlusar her laks med hydrogen-peroksid ved Voldshammaren i Volda.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Utslipp av legemidler mot lakselus har lenge vært den største utfordringen for god sameksistens mellom norsk fiskeri og oppdrettsnæring, heter det i ei pressemelding onsdag.

I vedtaket skriv Landsstyret at det er «sannsynliggjort at bruk av legemidler mot lakselus er ødeleggende for havmiljøet, bestander av krepsdyr, og dermed også for viktige fiskerier».

For å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom legemiddelbruk og episoder med døde krepsdyr ber Norges Fiskarlag om at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet innhenter aktuelle driftsprotokoller fra havbrukssektoren. Siden protokollene kan bli slettet eller brent etter tre år, er dette et arbeid som umiddelbart må settes i gang, påpekes det i vedtaket.

Landsstyret understreker at Norges Fiskarlag ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med oppdrettsnæringa. Forutsetningen er likevel at virksomheten ikke må ødelegge for havmiljøet eller for fiskerne.


Sølvtrans feilinformerte om lusemiddel i gytefelt

Etter flere runder snur Sølvtrans og innrømmer at de har feilinformert Fiskeridirektoratet, melder NRK.

 

Fiskeridirektoratet snur: Sølvtrans brøt ikke reglene

Fiskeriminister Harald Tom Nesviks tidligere arbeidsgiver - Sølvtrans, brøt likevel ikke reglene da de tømte avlusningsvann i en forbudssone, mener Fiskeridirektoratet.

Økokrim avviser anmeldelsen mot fiskeriministerens tidligere arbeidsgiver

Økokrim har avvist MDGs anmeldelse av ulovlig dumping av lusemidler, deriblant en anmeldelse av selskapet der fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) jobbet.