Dag 1 i Søre Sunnmøre tingrett med Cermaq, MSC og Norpartners

– Cermaq driv med fiskeoppdrett, ikkje med produksjon av hardvare til oppdrettsbransjen

Cermaq prøver i retten å gjere MSC og Norpartners økonomisk ansvarlege for at ein ny type oppdrettsanlegg vart øydelagt av uvær. Dei peikar på svakheiter ved flyteringen.

CERMAQ: Selskapet er hundre prosent eigd av Mitsubishi, og er av ein heilt anna dimensjon enn MSC og Norpartners. Til venstre står advokat Anders W. Færden som taler Cermaqs sak. I midta sit Snorre Jonassen, regiondirektør for Cermaq i Nordland.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Ein ny type lukka anlegg vart øydelagt av stormen «Ole» i 2015, før ein einaste fisk var sett ut.