Stad skipstunnel:

Hvor lønnsom kan skipstunnelen bli?

– Stortinget har sagt at Stad skipstunnel skal gjennomføres. Vi må ta en runde på kostnadene før vi går videre med prosjektet, sier Helge Orten (H).

Vi som skal behandle saka politisk må bruke vårt beste skjønn

Nyheter

Orten, som sjøl kommer fra øykommunen Midsund, er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Sammen med representanter for de andre regjeringspartiene og KrF var han med på å legge Stad skipstunnel inn i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.