Leia inn mot Steinvågen får 40 millioner kroner i statsbudsjettet

– En vinn-vinn situasjon

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik gir 40 millioner til utbedring av indre skipslei inn mot Steinvågsundet. Det gleder havnefogden i Ålesund.

UTBEDRING: Innseilinga mot Steinvågen skal lages dypere og fiskeriminister Harald Tom Nesvik gir 40 millioner i statsbudsjettet til utbedringen.  Foto: Staale Wattø.

Nyheter

Innseilinga på sørsiden til Ålesund havn er trafikkert med mange store skip. I tillegg er området nokså grunt, noe som har skapt problemer for flere båter i innseilingen. Nå skal dette utbedres.