Håper at KrF på vippen vil bidra

– Forfallet aukar på vegnettet i Møre og Romsdal

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett held ikkje tritt med forfallet på fylkesvegane.

Fylkesveg 650: Mellom Vestre og Vaksvika er det heft og plunder for tungtrafikken.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

– Forfallet på fylkesvegane aukar raskare enn pengane fylket får til vedlikehald, seier Kristin Sørheim, leiar av samferdselsutvalet i fylket.